Управление на системи

Много от организациите трудно отделят ресурс за поддържане на системите си за управление в актуално състояние и това да им носи позитиви за бизнеса. Ние Ви предлагаме следните услуги, които ще подпомогнат системата да допринася за развитието на бизнеса Ви:
– Поддържане на системи за управление в дългосрочен период
– Преработване на системи за управление
Това ще Ви позволи да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си и постигането на желаната възвръщаемост на инвестициите в системата за управление.

Анализ на данните

Анализът на данни е процес, който фигурира като изискване в почти всички стандарти за системи за управление. Без прилагането на този процес на практика Висшето ръководство не би могло да определи и планира действия или процеси, насочени към развитието на бизнеса, който управляват. С наша помощ Вие бихте могли бързо и лесно да определети важните за Вас данни, да създадете практически условия за тяхното събиране и в последствие групиране и да определите подходящите методи за анализ. Резултатът – точно дефинирана и важна за състоянието на отделните процеси информация, която ще послужи да бъдат определени подходящите последващи действия!

Одит

За малки организации с ограничени ресурси или големи компании, нуждаещи се от външен експертен ресурс, можем да Ви предложим вътрешни одиторски услуги по различни стандарти за системи за управление. Нашите специалисти са обучени за водещи одитори и преминават допълнителни обучения и курсове за одитори по управленски стандарти.

Можем да Ви осигурим одитор, който да направи оценка на Ваш основен доставчик като одитира системата му за управление и степента на изпълнение на изискванията, които трябва да спазва спрямо Вас.