КАЧЕСТВО

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 13485:2016

AS 9100

ISO 22483:2020

ОКОЛНО СРЕДА

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

ISO 45001:2018

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ISO/IEC 27001:2013

ISO / IEC 20000-1

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ISO 22000:2018

FSSC 22000 v.4.1

IFS Food

BRS Food

HACCP

ПОДГОТОВКА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ISO 22000:2018