„Динамик 17” ЕООД е компания, занимаваща се с консултиране, планиране, разработване и внедряване на системи за управление и технически досиета на продукти. Екипът ни е изграден от професионалисти с повече от 20 години опит. Именно затова  и компанията има толкова широка гама на предлагани услуги.

Нашата цел е клиентите ни да бъдат сигурни и спокойно при предприемане на стъпка в подобряването на качеството на своите стоки и услуги. В резултат на професионалното консултиране са налице – увеличаване на ефикастността на процесите и финансовата им еквивалентност.

Консултантски услуги, предлагани от нас са:

 • Разработване и внедряване на системи за управление:
  • ISO 9001:2015- Система за управление и контрол на качеството;
  • ISO 22483 2020 – Туризъм и свързани услуги. Изисквания за обслужване на хотели;
  • ISO 14001 – Система за управление и опазване на околната среда;
  • BS 18001  Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд;
  • ISO 45001:2018
  • ISO 27001:2013 – Системи за управление на информационната сигурност;
  • ISO 22000: 2018 – Система за управление безопастността на храните;
 • IATF 16949:2016– Системи за управление на качеството в автомобилостроенето;
 • SA 8000 – Управление на социалната отговорност;
 • QS 9000 – Системи за управление на качеството на автомобилният доставчик;
 • TL 9000 – Системи за управление на качеството на телекомуникационните продукти и услуги;
 • HACCP-система- Анализ на опасността и контрол на критичните точки;
 • GMP – ДХПП – Добри Хигиенни и Производствени Практики;
 • Интегрирани системи;
 • GLOBALGAP – стандарт за качествена земеделска продукция;
 • IFS – Немски стандарт за безопастност на храните;
 • BRC – Британски стандарт за безопастност на храните;
 • OC/PRO IS 350/150 – Стандарт за биологично земеделие и храни;
 • Е MARK -в Автомобилната промишленост
 • Регламент ( ЕИО ) 2092/91 – Биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни;
 • Подготовка за Продуктова сертификация за поставяне на знак СЕ- маркировка, в съответствие с Директивите на Европейския съюз;
 • Разработване на проекти по Оперативните програми на Европейският съюз;

И още:

 • Вътрешнофирмено обучениев областта на посочените по-горе стандарти и практическото приложение на техните изисквания;
 • Провеждане на предсертификационни одити на системи за управление, разработени самостоятелно от фирми или с помощта на друга консултантска организация;
 • Консултиране при поддържане и подобряване на вече сертифицирани системи за управление.

 

Най-важната причина, за ползването на консултантска фирма е помощта, която тя предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани.

Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации.  “Динамик 17“ ЕООД работи с всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация, независимо от сертифициращия орган.