Услуги по управление на качеството

С цел задоволяване на клиентите си, които в нашето динамично време са вече по-взискателни и да увеличи очакванията им, компаниите трябва да предлагат високо качество на продуктите си. Това остава единственият начин те да останат на неограничения пазар. По тази причина, много организации, от всякакъв вид решават да прилага системи за управление.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО “група от координиране на дейностите за управление и контрол на организацията по отношение на качеството”. (ISO 9000:2005)

По принцип, за управление на качеството или "за управление с качество" е начинът, по който органицациите оптимално използват наличните ресурси за получаване на най-добри резултати.

Полезността от управление на качеството е без значение за вида на организацията - големи или малки, обществени или частни,производството или услугите.

Осъзнавайки, че удовлетвореността на клиентите зависи не само от продукта, но и върху други аспекти или елементи на дружеството (закупуване, проектиране, дистрибуция, обслужване на клиенти ...), единственият начин, по осигуряване на качеството им е обща концепция за управление на качеството.

Какво е инженеринг на качеството?
Това е съвкупност от конкретни „ инструменти на качеството”, използвани за неговото реализиране. Методите за инжинеринг на качеството включват:
1.Статистически методи за контрол и управление на качеството (SCP);
2. Седемте прости инструмента и седемте „нови” инструмента на качеството;
3. Методи на Тагучи;
4.Структуриране функцията на качеството (QFD);
5. Анализ на видовете и последствията от отказите (FMEA);
6. Апарат на индексите за способността и възпроизводимостта ;
7. Използване на метода “Fuzzy Logic” и др.

Седем причини да внедрите Система за управление:
1.За да подобрите качеството на Вашия продукт или услуга;
2. За да привлечете нови клиенти;
3. За да повишите конкурентоспособността;
4. За да затвърдите доверието във Вашия бизнес;
5. За да намалите вероятността от грешки;
6. За да намалите разходите;
7. За да бъдат вашите продукти конкурентни;

Избирайки работа с Нас, Вие си осигурявате верен съюзник в динамичната и конкурентна среда, гарантирайки си УСПЕХ!