AS 9100 Управлението на качеството в авиационната индустрия

Управлението на качеството в авиационната индустрия може да бъде определящият фактор за финансовия успех и редуциране на грешките.

AS9100 може да стандартизира начина ви на работа и да осигури стабилна репутация на индустрията.