FSSC 22000 е стандарт за безопасност на хранителните продукти

FSSC 22000 е стандарт за безопасност на хранителните продукти, един от стандартите на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

FSSC 22000 включва в себе си общопризнатия стандарт за системи за управление на безопасността на храните ISO 22000, а свързаните със сектора програми за предварителни изисквания (PRP) и FSSC определят допълнителните изисквания.