IATF 16949:2016 – Системи за управление на качеството в автомобилостроенето

Динамик 17” ЕООД ще ви помогне да разработите усъвършенствана система за управление на качеството (СУК) в автомобилната сфера и да получите сертифициране съгласно изискванията на IATF 16949:2016.

IATF 16949:2016 определя изискванията за СУК за организации, занимаващи се с автомобилно производство, услуги или аксесоари. Международният стандарт предоставя всеобхватни и приложими, специфични за клиентите изисквания и инструменти за автомобилната индустрия.

Прилагането на IATF 16949:2016 ще демонстрира, че вашата организация отговаря на най-високите стандарти за качество, ефективност и рентабилност в автомобилното производство и услуги.

Сертифицирането ще ви позволи да осигурите постоянно подобрение, като същевременно запазите конкурентно предимство.