IFS Food е международен стандарт за храни

Food е международен стандарт за храни, спазването на който е доказателство, че организациите доставят продукти, които съответстват на определените клиентски изисквания и продуктови спецификации, както и да осигури непрекъснатото производство на храни, които да гарантират безопасност и качество за потребителите. Международният стандарт за храните е насочен към производителите, които произвеждат под т.нар. „частни” търговски марки (Private labels) и да даде повече сигурност на търговските вериги, че продуктите, които се произвеждат от техните доставчици под техните марки ще са безопасни и качествени.

IFS е продуктов стандарт, който изисква да се произвежда в съответствие с конкретна спецификация за продукт.