ISO 18001 - Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

ISO 45001:2018 заменя до сега използваната Британска спецификация BS OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018 става първият международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Стандартът е приложим към всяка организация, която желае да намали рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него.

Новият ISO 45001 приема рамката на високо равнище, посочена в Приложение SL, за всички нови и ревизирани ISO стандарти за системи за управление.

Това го прави по - лесен за интегриране с други системи за управление, като ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, което улеснява много потребителите на тези три основни стандарта за системи за управление.