ISO 22483:2020 стандарти на изискванията за обслужване на хотели

BS ISO 22483:2020 е стандарт на международната организация по стандартизация ISO, който обхваща изискванията за обслужване на клиенти. В сферата на туризма и свързаните с него услуги клиентите трябва да бъдат в центъра на общите изисквания и всички услуги трябва да бъдат проектирани около тях и това те да останат доволни.
Доброто обслужване на клиентите е ключът към успешния бизнес!
BS ISO 22483: 2020 стандартите на изискванията за обслужване на хотелите са от голямо значение. Непрекъснатото подобряване на качеството на услугите е в основата на успешно ръководения хотелски бизнес.BS ISO 22483: 2020 стандартите позволят да се сравнят предишното и следващото състояние на съоръженията за настаняване, да зададат стандарти за предоставяне на услуги и да идентифицират проблеми с качеството на услугата. Един от важните маркетингови методи е измерване качеството на услугите. По-високото качество е предпоставка за по-високи оценки и заемане на по-челни позиции сред конкурентите.
Прилагането на BS ISO 22483: 2020 ще демонстрира, че вашата организация отговаря на най-високите стандарти за качество, ефективност и рентабилност в сферата на услугите.
Сертифицирането ще ви позволи да осигурите постоянно подобрение, като същевременно запазите конкурентно предимство.