Стандартът ISO 50001:2018

Стандартът ISO 50001:2018 поставя изисквания към Организациите, желаещи да демонстрират, че са внедрили и поддържат ефикасни процеси по управление на енергията, използвана при реализирането на техните продукти и услуги.

Старата версия на стандарта от 2011 -та година бе прерзгледана от ISO и така, през 2018 -та година бе публикувана първата ревизия на ISO 50001. Новата версия на стандарта има някои съществени и, дори бихме казали, забележими промени спрямо предшественика си.