ISO 9001:2015 – Система за управление и контрол на качеството

ISO 9001 е стандарт на международната организация по стандартизация ISO, който поставя изискванията за качествено управление на бизнес процесите в Организацията.

Той е с най – широко приложение от всички организции по света. Акцентира върху изпълнението на клиентските изисквания и очаквания, което е една от основните причини да бъде най – глобално изисквания стандарт между организациите за установяване на техните бизнес взаимоотношения.

Стандартът поставя изисквания към организациите да планират и управляват процесите като част от една обща система, за постигане на бизнес целите.

Прилагането на стандарта е добрволен акт, но развитието на световните пазари и нуждата от прозрачност във взаимоотношенията между отделните организации, превръщат стандарта в задължително необходим.