Международно признат, ISO/IEC 20000-1

Международно признат, ISO/IEC 20000-1 е най-добрата практическа рамка за система за управление на услугата, която ви помага да осигурите последователно и надеждно обслужване.

Тя ви помага да вградите стратегия за жизнения цикъл във вашата организация - да предоставите най-добри практики за управление на портфолиото си от услуги, така че те да останат актуални и да добавят стойност.